Welkom bij De Epicuristen

Wat doen wij?
Er worden jaarlijks 6 proefavonden ingericht. In principe is steeds op een vrijdagavond vanaf 20 uur en buiten de schoolvakanties (een proefjaar loopt van september tot juli).
Verder worden jaarlijks een aantal vrijblijvende activiteiten georganiseerd (tevens toegankelijk voor de partners) zoals een nieuwjaarsreceptie, een banket met kapittel en meestal ook een meerdaagse wijnreis.
Vóór elke proefavond krijgen alle leden en losse proevers een electronische nieuwsbrief met meer details over die avond. Losse proevers kunnen per avond intekenen en betalen ter plaatse (bij voldoende beschikbare plaatsen).
Zowel de vaste leden die NIET kunnen deelnemen als LOSSE PROEVERS die wensen deel te nemen melden dit vooraf via mail aan Koen Offeciers. Zo wordt de correcte hoeveelheid wijn voorzien voor die proefavond.
Verder ben je automatisch lid van de Vlaamse Wijngilde en kan je vrijblijvend deelnemen aan activiteiten van de Vlaamse Wijngilde. Zie website www.vlaamsewijngilde voor het programma.

Waar vindt dit alles plaats?
TOLHUIS-VEER, Tolhuisstraat 325 - B - 2627 Schelle, Tel.: 03 / 877.46.86

Lidgeld?
Voor 6 proefavonden betaal je een jaarlijks lidgeld van 125 euro. Dit is met inbegrip van het lidgeld voor de
Vlaamse Wijngilde en het Ken Wijn magazine.
Als losse proever betaal je 30 euro per avond (ter plaatse te betalen).

Het bestuur:
* Voorzitter: Peter D'Hondt
* Ondervoorzitter: Koen Offeciers
* Wijnmeester en PR: Michel Terlinck
* Penningmeester: Patrick Wouters
* Secretaris: Paul Schippers


Ons rekeningsnummer is:

860-1085033-70

2Glazen

Webmaster:
Voor inlichtingen over de website, contacteer: Guido van den Boogaert